Sugar Dating Vergelijken

Privacy

Bij Sugardating vergelijken zetten wij ons in voor de bescherming van de privacyrechten van onze gebruikers. Daarom hebben we een kader voor de naleving van privacy ontworpen en zullen dit voortdurend onderhouden op regelmatige basis, waarin onze gebruikers informatie kunnen krijgen en hun rechten kunnen uitoefenen met betrekking tot hun informatie en privacy.

Ons privacybeleid is ontworpen om u te informeren over de informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en uw opties over bepaalde vormen van gebruik van informatie. De belangrijkste elementen van ons volledige privacybeleid worden hieronder samengevat voor uw gemak.

Ons privacybeleid geldt voor onze websitebezoekers. Deze samenvatting is ontworpen om u te voorzien van de hoogtepunten in een gemakkelijk te begrijpen taal. De volledige versie van ons privacybeleid is echter wettelijk bindend.

Informatie die we verzamelen en hoe we die gebruiken: Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie over uw bezoek, de interactie met de inhoud, de site van waaruit u bent aangekomen en waarnaar u navigeert, en wat aanvullende technische informatie over het apparaat en het systeem van waaruit u de diensten gebruikt.

De informatie wordt gebruikt om onze websites te beheren, u van de diensten te voorzien, deze in de loop van de tijd te verbeteren, analyses en statistieken te controleren en ons in staat te stellen de betaling te synchroniseren en op te lossen die aan onze zakenpartners (met inbegrip van klanten, leveranciers en filialen) wordt verstrekt.

We zullen uw informatie niet delen, tenzij we wettelijk verplicht zijn, of wanneer we vereist zijn om u te voorzien van onze websites en diensten.

We raden u oprecht aan ons volledige Privacybeleid van tijd tot tijd te lezen, te begrijpen en opnieuw te bekijken, of contact met ons op te nemen als u vragen hebt op: info@sugardating-vergelijken.nl

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 17 Mei 2019

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) is bedoeld om de praktijken van Sugardating vergelijken (“NI”, “wij”, “onze” of “ons”) met betrekking tot het verzamelen van gegevens te beschrijven in verband met de website die beschikbaar is op: www.sugardating-vergelijken.nl

Wij behouden ons het recht voor, geheel naar eigen goeddunken, dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. In dat geval zullen we het gewijzigde Privacybeleid op de Site plaatsen, en de verklaring “Laatst bijgewerkt” onderaan zal de effectieve datum van de gewijzigde versie weergeven. Elke toegang of elk gebruik dat u maakt van de Site na een dergelijke datum, vormt uw toestemming en aanvaarding van het gewijzigde Privacybeleid. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we ervoor zorgen dat u hiervan duidelijker op de hoogte wordt gesteld, zoals het plaatsen van een kennisgeving op de Site, zeven (7) dagen voordat de wijzigingen van kracht gaan. In dat geval treden de wijzigingen in werking zeven (7) dagen na de bekendmaking van deze kennisgeving.

1. Gebruiksvoorwaarden. Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van de Gebruiksvoorwaarden van de Site (de “Voorwaarden”), waarvan een kopie kan worden bekeken: Ieder met een hoofdletter geschreven begrip in dit Privacybeleid die we niet definiëren, zal de betekenis hebben die eraan wordt gegeven in de Voorwaarden.

2. IInformatie die wij verzamelen. Wanneer u de Site bezoekt of gebruik maakt van de Diensten, kunnen wij bepaalde informatie verzamelen over uw bezoek aan en gebruik van de Site en de Diensten, op een of meer van de volgende manieren:

1. Informatie die u aan ons verstrekt. Voor sommige Diensten dient u bepaalde Persoonlijke Informatie te verstrekken of in te dienen om deze te kunnen gebruiken. Sommige functies en/of diensten waarvoor u Persoonlijke Informatie moet verstrekken, zijn onderworpen aan uw specifieke en actieve toestemming (zoals nieuwsbrieven die van tijd tot tijd op bepaalde Sites beschikbaar kunnen zijn, promotiemateriaal en formulieren) en keuze, en sommige zullen worden verzameld na uw toestemming voor dit Privacybeleid, zoals hieronder beschreven.

In het kader van dit Privacybeleid betekent “Persoonlijke Informatie” informatie die alleen of in combinatie met andere informatie kan worden gebruikt om een individu persoonlijk te identificeren, zoals een voor – en achternaam, een e-mailadres, telefoonnummer, een thuisadres of ander fysiek adres, en andere contactgegevens. In sommige rechtsgebieden en met het oog op het specifieke gebruik.

1. Formulieren en diensten van derden: De Site inventariseert, beoordeelt en vergelijkt verschillende bedrijven, merken en commerciële entiteiten van derden (gezamenlijk “Partners“) met hun respectieve producten en/of diensten (gezamenlijk “Producten“). Wij kunnen u van tijd tot tijd aanbiedingen, diensten en Producten van Partners aanbieden via een online formulier dat u naar eigen keuze en met uw toestemming invult, en deze informatie zal worden gebruikt om uw verbinding en/of engagement met de betreffende Partner te vergemakkelijken (“Lead“). Als u meer informatie wilt ontvangen over een partner of een product, of als u op een andere manier een transactie met een partner wilt uitvoeren en u klikt op het pictogram of het tabblad van de betreffende partner, kunt u bovendien naar een landingspagina worden geleid of naar een online formulier dat eigendom is van de partner en wordt beheerd door de partner (de “landingspagina“). In beide gevallen kan u echter worden gevraagd om bepaalde informatie op de Landingspagina in te dienen, waaronder Persoonlijke Informatie zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer (dergelijke informatie samen, “Landingspagina Info“). De Landing Page Info die u indient, wordt rechtstreeks verzameld door de Partner die de informatie heeft verstrekt en bevat informatie over zijn eigen Privacybeleid en praktijken voor het verzamelen van gegevens. Wij raden u aan naar een dergelijk Privacybeleid te verwijzen om een beter inzicht te krijgen in het doel van het verzamelen en gebruiken van de Persoonlijke Informatie die u indient.

2. Contacteer Ons. Als u ons een (soortgelijk) ‘Contact’ verzoek stuurt, hetzij door het indienen van een online formulier dat we beschikbaar stellen, hetzij door het sturen van een e-mail naar een e-mailadres dat we weergeven, door het gebruik van een feedback of rapportage functie die beschikbaar is op de site, of op andere wijze, kunt u verplicht worden om ons te voorzien van bepaalde Persoonlijke Informatie, zoals uw naam en e-mailadres. Dergelijke informatie, met inbegrip van de inhoud van uw aanpak, zal worden gebruikt voor de verwerking en het behandelen van uw verzoek en voor onze legitieme zakelijke doeleinden, zoals verder beschreven in de hoofdstukken 4 en 5 van dit Privacybeleid.

3. Blogs, nieuwsbrieven, enquêtes en promoties. De Site kan een blog forum, recensies en artikelen met informatie over onze diensten, Partners, Producten en de relevante verticale markt bevatten. De Site kan u ook de mogelijkheid bieden u te abonneren op nieuwsbrieven en deel te nemen aan enquêtes en andere promotionele activiteiten (waarvan sommige door ons kunnen worden beheerd en andere door derden kunnen worden beheerd). In elk van de bovenstaande gevallen kan het nodig zijn dat u voor uw interactie (zoals reageren op het blogforum, u abonneren op een nieuwsbrief of deelnemen aan een enquête) bepaalde Persoonlijke Informatie moet verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. In dat geval wordt uw informatie ook rechtstreeks aan deze derde partij verstrekt en gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid en het Privacybeleid van deze derde partij zelf, en voor het doel waarvoor u de informatie hebt verstrekt.

2. Informatie die wij van u verzamelen. Wij verzamelen informatie over uw gebruik van de Diensten en uw interactie met de Site of de Diensten, als volgt en op de volgende manieren:

1. Informatie over het apparaat: Voor leverings- en compatibiliteitsdoeleinden, zoals voor taal, geografische locatie en tijdzone, verzamelen we apparaatinformatie zoals: apparaat-type – en versie, type besturingssysteem, taal en versie, en informatie die kan worden geëxtraheerd uit een gebruikersagent, zoals browsertype en -versie, schermresolutie.

2. Interacties en gebruik: Om de Diensten te verlenen, de Site te exploiteren en te blijven verbeteren, om te kunnen synchroniseren met onze Partners en filialen, verzamelen wij informatie over uw interactie en gebruik van de Diensten, zoals: URL’s van waaruit u naar de Site bent geleid en waarnaar u vanaf de Site wordt verwezen, interne URL’s van de Site waarop u de site hebt bezocht en uw acties met betrekking tot de Services (zoals bekijken of klikken), datum/tijdstempel van het gebruik van de Site, timing voor klikken en pageviews.

3. Logbestanden: We verzamelen informatie door middel van serverlogbestanden. Wij doen dit om trends te analyseren, de betrokkenheid van gebruikers en de interactie met de Site en de respectievelijke Diensten bij te houden. Het type informatie dat wordt verzameld, kan internetprotocoladressen (IP-adressen) omvatten die door uw internetprovider aan uw toestel zijn toegewezen. Wij verzamelen IP voor een beperkte tijd en voor specifieke doeleinden. Een, is om beter te begrijpen uw geografische locatie (land, regio en taal) en dus in staat zijn om de Diensten te bieden in uw eigen taal en relevant voor uw plaats van herkomst. Ten tweede gebruiken we geautomatiseerde hulpmiddelen om IP-adressen te analyseren en frauduleuze adressen te markeren (“fraudebestrijdingsdoeleinden”).

3. Informatie die wij ontvangen van Derden. Net als veel andere op het internet gebaseerde diensten, worden de site en de diensten geëxploiteerd en geleverd in samenwerking, synchronisatie en interactie met derden, met inbegrip van Partners, filialen en andere derden.

3. Toestemming, keuze en wijzigingen U bent niet wettelijk verplicht om ons te voorzien van Persoonlijke Informatie (en u erkent dat het verstrekken van Persoonlijke Informatie aan ons vrij gebeurt). Ook bent u niet verplicht om de Site in de eerste plaats te gebruiken. Door de Site te gebruiken en de Diensten aan te gaan of ermee te interageren, stemt u in met dit Privacybeleid en met onze informatiepraktijken die hierin worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, verzoeken wij u geen toegang te krijgen tot de site of de services of er op andere wijze gebruik van te maken.

Voor sommige Diensten dient u specifieke Persoonlijke Informatie te verstrekken. In dat geval kunt u kiezen of u dergelijke Services wilt gebruiken of niet. Wees u ervan bewust dat zelfs als u ons uw Persoonlijke Informatie hebt verstrekt, u het volledige recht hebt om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken (zie sectie 8 hieronder voor meer informatie over afmelden en intrekken van toestemming).

4. Het delen van uw gegevens met derden.

Wij delen geen Persoonlijke Informatie over u met Derden.

5. Toegankelijkheid en Nauwkeurigheid; Verwijdering. Behalve in de gevallen en het specifieke gebruik en de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, bewaren wij de informatie niet op een manier die ons in staat stelt u persoonlijk te identificeren. Daarom kan een verzoek om toegang te krijgen tot uw Informatie, deze te bewerken of te verwijderen alleen worden verwerkt in gevallen waarin u dergelijke informatie hebt ingediend of gebruik hebt gemaakt van een Dienst waarbij persoonlijke informatie is verzameld. Als u uw mogelijk door ons opgeslagen Persoonlijke Gegevens wilt bekijken, bewerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via:info@sugardating-vergelijken.nl verzoek beoordeling, wijziging of verwijdering. De verwerking van uw aanvraag kan tot 30 werkdagen in beslag nemen.

6. Keuzes en Opt-Out. Het is uw keuze om ons uw gegevens te verstrekken voor het gebruik dat in dit Privacybeleid wordt beschreven. U kunt te allen tijde beslissen om uw rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie en de jurisdictie van uw verblijf uit te oefenen. Bijvoorbeeld (indien van toepassing en relevant):

1. Cookies en Traceringstechnologieën. U kunt uw browser zo instellen dat cookies van de Site of diensten van derden worden geweigerd en/of geblokkeerd (voor meer informatie raadpleegt u Sectie 2.2.4 hiervan).

2. Bekijk en actualiseer of verzoek om uw Persoonlijke Informatie van onze servers te verwijderen (voor meer details raadpleegt u Sectie 7).

3. EU Rechten van de betrokkenen. Alle Persoonlijke Informatie die wij verzamelen in overeenstemming met dit Privacybeleid wordt behandeld in overeenstemming met de GDPR. Als gebruiker in de EU kunt u dat:

1. Toegang te krijgen tot de Persoonlijke Informatie die wij over u bewaren. We zullen u moeten vragen om ons bepaalde referenties te geven om er zeker van te zijn dat u bent wie u beweert te zijn. Als u vindt dat de Persoonlijke Informatie niet juist, volledig of bijgewerkt is, geef ons dan de nodige informatie om dit te corrigeren.

2. Neem contact met ons op als u uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonlijke Informatie wilt intrekken. De uitoefening van dit recht laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming onverlet.

3. Verzoek om uw Persoonlijke Informatie te verwijderen of de toegang daartoe te beperken. Als u een (of meer) van de bovengenoemde rechten uitoefent, in overeenstemming met de bepalingen onder de wet, kunt u verzoeken om op de hoogte te worden gesteld dat derden die uw Persoonlijke Informatie houden, in overeenstemming met dit Privacybeleid, dienovereenkomstig zullen handelen.

4. Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonlijke Informatie voor direct marketing doeleinden, in het geval dat uw Persoonlijke Informatie voor dat doel wordt gebruikt.

5. Het recht hebben een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

7. Informatiebeveiliging. Wij, en de respectievelijke diensten/aangesloten entiteiten van derden, implementeren databeveiligingssystemen en -procedures om de informatie die wordt verzonden, verwerkt en opgeslagen op de Site, onze computerservers en -systemen te beveiligen. Zo wordt de Site gecodeerd door gebruik te maken van SSL.

8. Privacy voor kinderen. De Site of de Diensten zijn niet ontworpen om kinderen jonger dan 16 jaar aan te trekken. Dienovereenkomstig zijn we niet van plan om Persoonlijke Informatie te verzamelen van personen van wie we weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar. Als we vernemen dat we Persoonlijke Informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, zullen we commercieel redelijke inspanningen leveren om die informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Als u denkt dat wij over dergelijke informatie beschikken, neem dan contact met ons op via: sugardating-vergelijken.nl

9. Engagement. Het beschermen van uw privacy online is een praktijk in ontwikkeling, en we doen ons best om onze site te evolueren op een manier die voldoet aan deze eisen en de best mogelijke inspanningen in alle rechtsgebieden waar de site beschikbaar is.

10. Contacteer Ons. We proberen dit Privacybeleid eenvoudig en begrijpelijk te maken. Als u echter vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via: info@sugardating-vergelijken.nl

Sugar Dating Categorieën

Advertentie